Обавештење
Нема нових обавештења!
Категорије
Архива

Управни одбор је извршни орган Удружења историчара Пирота који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени Статутом.

Управни одбор има три члана које бира и опозива Скупштина Удружења.

Мандат члановима Управног одбора траје две године и могу се опет бирати на исту функцију.

Управни одбор из својих редова бира председника и заменика председника.

Председник Управног одбора заступа удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника Управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финанасијска и новчана документа у име Удружења.

 Надлежности Управног одбора:

-Руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења 

Организује редовно обављање делатности Удружења

Поверава посебне послове појединим члановима

Доноси финансијске одлуке

Одлучује о покретању поступка за измене и дoпуне Статута сопственом иницијативом или на
иницијативу најмање пет чланова Удружења

Одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. Став 2. Закона о удружењима и по потреби одређује посебног заступника Удружења за тај поступак

Одлучује о другим питањима за која нису Законом или Статутом овлашћени други органи
Удружења

 Управни одбор пуноважно одлучује само ако су присутна најмање половина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Одлуком Скупштине одржане 03.10.2014. године за чланове Управног одбора изабрани су:

Давор Лазаревић, председник Миљан Манић, подпредседник Мила Панајотивић, члан
Видео
Предраг М. Видановић - Пиротски крај у европском вртлогу 1912-1918 (ТВ Пирот)
01:47
03:39
03:30
1/1
Пратите нас
Link to my Facebook Page
Link to my Rss Page
Link to my Twitter Page
Link to my Youtube Page
Препоручујемо:
Препоручујемо:

Приче старог Пирота

Календар
јануар 2019.
П У С Ч П С Н
« окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031